LOB'IN Türkiyede ve uluslararası alanda tüketicinin
bilinçlendirilmesi, desteklenmesi amacıyla kurumlarla
ve kişilerle işbirliği yapan aynı zamanda tüketiciye yönelik
çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları destekleyen,
yaptığı olumlu çalışmaları değerlendiren uluslararası bir organizasyondur..
LOB'IN gerek ülke içinde gerekse uluslarası platformlar da
33 yıldır aralıksız yaptığı zirvelerle bilinçli tüketim toplumunun
oluşmasına katkı sağlar .
TOP